NL
Tickets

Ontdek de Toekomst van AI met Tibor Bosse op 'The Digital Future of B2B'

In de snel evoluerende wereld van kunstmatige intelligentie is het essentieel om inzicht te krijgen in de impact ervan op onze samenleving en bedrijfsprocessen. Professor Tibor Bosse, een vooraanstaande expert op het gebied van communicatiewetenschap en AI, zal tijdens 'The Digital Future of B2B' zijn unieke perspectieven delen over de ethische en maatschappelijke aspecten van AI.Met een achtergrond in informatica en een huidige focus op communicatiewetenschap, brengt Tibor een unieke combinatie van technische expertise en inzicht in menselijk gedrag. Zijn onderzoek richt zich op de interactie tussen mensen en machines, een cruciaal onderwerp in een tijdperk waarin AI steeds meer verweven raakt met ons dagelijks leven.Wat AI echt betekent

In zijn sessie zal Tibor beginnen met het definiëren van AI, een term die vaak wordt gebruikt maar zelden volledig wordt begrepen. "AI is een begrip dat je overal hoort, maar iedereen heeft er een net iets ander beeld bij". Hij zal een historisch overzicht geven van AI en de evolutie ervan, van eenvoudige, regelgebaseerde systemen tot de complexe, zelflerende algoritmen van vandaag.

De ethische en maatschappelijke kant van AI


Een belangrijk deel van zijn presentatie zal gewijd zijn aan de ethische en maatschappelijke implicaties van AI. "Vroeger was AI nog een handjevol nerds in een laboratorium die het ontwikkelde, maar nu is het overal in de wereld aanwezig en kunnen we er niet meer omheen". Hij benadrukt het belang van bewustzijn over de risico's en uitdagingen van AI, zoals vooroordelen, bias en discriminatie die kunnen ontstaan wanneer AI-systemen beslissingen nemen.


AI in de B2B-sector

Specifiek voor de B2B-sector zal Tibor ingaan op de ethische uitdagingen bij de integratie van AI in bedrijfsprocessen. Hij waarschuwt voor de risico's van onvoorspelbare AI-gedragingen, zoals een chatbot die onverwachte of schadelijke uitspraken doet, wat ernstige gevolgen kan hebben voor de reputatie van een bedrijf.

Toekomstige wetgeving en regelgeving in AI: een focus op ethiek en transparantie

In het licht van de opkomende Europese AI-wetgeving, het belang van transparantie en ethiek in AI. "De prestaties van AI-systemen zijn zo goed als de data die ze gebruiken," stelt Tibor. Hij wijst op het belang van het duidelijk markeren van AI-gegenereerde content, een sleutelaspect van de nieuwe wetgeving.

Deze wetgeving, gericht op het beschermen van individuele rechten en het bevorderen van verantwoordelijkheid, adresseert kritieke kwesties zoals bias en discriminatie in AI. "Biases in de data kunnen leiden tot ongewenste en soms schadelijke uitkomsten," legt hij uit, wat de noodzaak onderstreept van een diepgaand begrip van zowel technische als menselijke aspecten in AI-ontwikkeling.

Tibor’s inzichten benadrukken de complexiteit van AI in een B2B-context, waar het gebruik van AI-systemen voor klantinteracties en besluitvorming nauwgezet moet worden overwogen. De Europese AI-wetgeving is een belangrijke stap naar een meer ethisch en verantwoord gebruik van AI, waarbij transparantie en het voorkomen van schadelijke biases centraal staan.

Praktische toepassingen en reflecties

Tot slot zal Tibor praktische adviezen geven over hoe bedrijven verantwoord AI kunnen inzetten. "Een verantwoorde inzet van AI begint bij een begrip van de werking van AI, inclusief de beperkingen ervan". Hij benadrukt het belang van monitoring en controle om verrassingen en ongewenste biases te voorkomen.

Dit gesprek met Tibor Bosse geeft slechts een glimp van wat je kunt verwachten op het evenement "Digital Future of B2B: Discover the Impact of AI." Als je meer wilt weten over de fascinerende wereld van AI en hoe het de toekomst van de B2B kan vormgeven, zorg er dan voor dat je dit evenement niet mist. Het belooft een inspirerende dag te worden vol inzichten en innovatie. Koop nu je tickets (OP = OP) en bereid je voor om de toekomst van AI te ontdekken! 

Tickets

Picture of Sophie Derks
Sophie Derks

Marketingcoördinator