NL
Tickets
Breakout

De kansen en risico's van Artificial Intelligence

Artificial Intelligence is een term die iedereen tegenwoordig wel eens gehoord heeft, maar er bestaat nog veel onduidelijkheid over wat het precies is. In deze lezing gaan we in op de vraag wat AI precies is, en welke impact AI heeft op onze samenleving en op organisaties. Om dit te bereiken geven we eerst een korte beschrijving van de geschiedenis van AI en de verschillende doorbraken door de jaren heen, om vervolgens over te gaan op moderne AI en de rol van AI in onze samenleving. Belangrijke begrippen als ‘Good Old Fashioned AI’, ‘Machine Learning’, ‘Deep Learning’ en 'Generatieve AI' worden toegelicht, evenals het verschil tussen ‘sterke’ en ‘zwakke’ AI. Daarna gaan we met elkaar in discussie over mogelijke ethische en maatschappelijke dilemma's en bezwaren die aan toepassingen van AI kunnen kleven.

Tibor Bosse

Written byTibor Bosse

Professor of Artificial Intelligence and Communication Science

Tibor Bosse is voorzitter van de groep Communicatie & Media aan de Radboud Universiteit en President van de Benelux Vereniging voor Kunstmatige Intelligentie (BNVKI). In zijn onderzoek bouwt hij bruggen tussen Informatica en de Sociale Wetenschappen, in het bijzonder tussen Kunstmatige Intelligentie en Communicatiewetenschap.

Tibor Bosse doet onderzoek naar de ontwikkeling van sociale AI (artificial intelligence of kunstmatige intelligentie), zoals chatbots en sociale robots. Hoe bouwen we machines waar mensen op een natuurlijke manier mee kunnen omgaan, bijvoorbeeld voor het trainen van communicatievaardigheden of om hen te helpen te stoppen met roken?